# معما_و_تست_هوش

معمای جالب قصاب

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  پاسخ معمای جالب قصاب ( معما با جواب )بله ؛ او میتونه سه گاو ، 41 غاز و 56 مرغ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید