معرفی تیم ملی برزیل

افتخارات


جام جهانی

    قهرمان جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸
    قهرمان جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲
    قهرمان جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰
    قهرمان جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴
    قهرمان جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲
    نایب قهرمان جام جهانی فوتبال ۱۹۵۰
    نایب قهرمان جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸
    مقام سوم جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸
    مقام سوم جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸

کوپا آمریکا

    قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۱۹
    قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۲۲
    قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۴۹
    قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۸۹
    قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۹۷
    قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۹۹
    قهرمان کوپا آمریکا ۲۰۰۴
    قهرمان کوپا آمریکا ۲۰۰۷

بازی‌های المپیک تابستانی

    نایب قهرمان المپیک تابستانی ۱۹۸۴
    نایب قهرمان المپیک تابستانی ۱۹۸۸
    نایب قهرمان المپیک تابستانی ۲۰۱۲
    مقام سوم المپیک تابستانی ۱۹۹۶
    مقام سوم المپیک تابستانی ۲۰۰۸

http://www.varzesh11.com/images/upload/brazil-italy-902.jpg

/ 0 نظر / 61 بازدید